NAMIBIA

15 / 51
Garub, Namibia

Feral desert horses