NAMIBIA

13 / 51
Garub, Namibia

Feral desert horses