NAMIBIA

85 / 90
Ghost diamond town, Kolmanskop, Namibia